Lokal użytkowy – lepiej kupić czy też wynająć a może wybudować ?

2024-04-13
Lokal użytkowy – lepiej kupić czy też wynająć a może wybudować ?

Zarówno wynajem, jak i zakup lokal użytkowego mają swoje zalety, które mogą być istotne w zależności od potrzeb i sytuacji finansowej oraz biznesowej. Oto kilka zalet zarówno wynajmu, jak i zakupu:

Zalety wynajmu lokal użytkowego:

 1. Elastyczność: Wynajem daje większą elastyczność, ponieważ umowa wynajmu może być krótkoterminowa, co pozwala na łatwiejszą adaptację do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 2. Mniejszy wkład własny: Wynajem wymaga zazwyczaj mniejszego wkładu własnego w porównaniu z zakupem, co może być korzystne dla przedsiębiorstw o ograniczonym budżecie.
 3. Brak ryzyka utraty wartości: Wynajem eliminuje ryzyko związanego z fluktuacją cen nieruchomości oraz możliwością utraty wartości inwestycji.
 4. Świadczenia usług: W niektórych przypadkach wynajem może obejmować usługi zarządzania nieruchomościami, co pozwala na odciążenie się związane z utrzymaniem i zarządzaniem lokalem.
Wynajmę lokal Uzytkowy
 

Zalety zakupu lokal użytkowego:

 1. Inwestycja długoterminowa: Zakup nieruchomości może być postrzegany jako długoterminowa inwestycja, która może przynieść zwrot w postaci wzrostu wartości nieruchomości.
 2. Stabilność kosztów: Posiadanie nieruchomości może zapewnić stabilność kosztów, ponieważ płatności kredytowe mogą być ustalone na stałym poziomie, podczas gdy koszty wynajmu mogą rosnąć wraz z inflacją.
 3. Autonomia: Własność lokal użytkowego daje większą autonomię i kontrolę nad przestrzenią, co pozwala na swobodniejsze dostosowanie jej do potrzeb biznesowych.
 4. Możliwość dostosowania: Posiadanie nieruchomości umożliwia dokonywanie wszelkich zmian i ulepszeń w lokalu bez konieczności uzyskiwania zgody od właściciela.

Sprzedam Biznes Firmę

Wybór między wynajmem a zakupem lokal użytkowego zależy od indywidualnych preferencji, możliwości finansowych oraz długoterminowych celów biznesowych. W niektórych przypadkach wybudowanie własnego lokalu może być także atrakcyjną opcją, zwłaszcza jeśli istnieje potrzeba dostosowania przestrzeni do konkretnych wymagań działalności.

Budowa Własnego Lokalu Użytkowego

Koszty budowy własnego lokalu użytkowego mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj budynku, materiały budowlane i standard wykończenia. Oto przybliżone koszty, które mogą wystąpić przy budowie lokalu użytkowego o powierzchni do 70 m2:

 1. Koszty gruntów: Koszty zakupu lub dzierżawy działki pod budowę, w zależności od lokalizacji i dostępności terenu.

 2. Koszty projektu architektonicznego: Wynagrodzenie dla architekta za przygotowanie projektu budowlanego, który będzie spełniał wymagania lokalne oraz potrzeby działalności.

 3. Koszty uzyskania pozwoleń i badań geotechnicznych: Opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń budowlanych oraz badaniami geotechnicznymi, które mogą być wymagane przed rozpoczęciem budowy.

 4. Koszty budowlane: Koszty materiałów budowlanych, robocizny oraz wynajmu maszyn i urządzeń potrzebnych do budowy, w tym fundamentów, konstrukcji nośnej, ścian, dachu, instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

 5. Koszty wykończenia: Koszty wykończenia wnętrza lokalu, takie jak podłogi, ściany, sufity, stolarka okienna i drzwiowa, wyposażenie łazienki i kuchni, oraz inne wykończenia zgodne z potrzebami działalności.

 6. Koszty instalacji: Koszty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz wentylacyjnej, w tym zakup i montaż urządzeń i systemów.

 7. Koszty zewnętrzne: Koszty związane z infrastrukturą zewnętrzną, takie jak drogi dojazdowe, parking, chodniki, ogrodzenie, oraz ewentualne opłaty za przyłącza do sieci (woda, gaz, energia elektryczna).

 8. Koszty administracyjne: Koszty związane z prowadzeniem dokumentacji budowlanej, opłaty za nadzór budowlany oraz ubezpieczenia budowy.

Warto również uwzględnić dodatkowe koszty rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz koszty finansowania, jeśli budowa będzie finansowana za pomocą kredytu lub pożyczki. Przy budowie własnego lokalu użytkowego zawsze warto skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak architekci, inżynierowie budowlani oraz doradcy finansowi, aby uzyskać kompleksową ocenę kosztów i możliwości realizacji projektu.

Porównaj cene wynajmu do ceny zakupu czy zakup się opłaca ?

 

Aby porównać koszty zakupu lokalu użytkowego z kosztami najmu, potrzebujemy uwzględnić kilka czynników, takich jak cena zakupu, koszty finansowania, koszty utrzymania nieruchomości oraz koszty związane z najmem. Przyjrzyjmy się bliżej:

 • Cena zakupu lokal użytkowego: Zakładając, że cena zakupu wynosi 500 000 PLN.
 • Koszty finansowania: Jeśli zakup będzie finansowany za pomocą kredytu, konieczne będzie uwzględnienie kosztów odsetek i prowizji bankowej.
 • Koszty utrzymania nieruchomości: Należy uwzględnić koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak podatki, ubezpieczenie, opłaty za media, koszty konserwacji i remontów.
 • Koszty związane z najmem: W przypadku najmu, należy uwzględnić miesięczny czynsz najmu oraz ewentualne dodatkowe opłaty za media i inne usługi.

Przykładowe obliczenie:

Zakładając, że miesięczny czynsz najmu wynosi 3000 PLN, a koszty utrzymania nieruchomości dla zakupionej nieruchomości wynoszą 1000 PLN miesięcznie, oraz zakładając, że koszty finansowania kredytu wynoszą dodatkowo 800 PLN miesięcznie, obliczmy, ile miesięcy trzeba wynająć lokal, aby osiągnąć cenę zakupu:

Koszty zakupu: 500 000 PLN Miesięczne koszty utrzymania nieruchomości: 1000 PLN Miesięczne koszty finansowania: 800 PLN Miesięczny czynsz najmu: 3000 PLN

Suma miesięcznych kosztów utrzymania i finansowania: 1000 PLN + 800 PLN = 1800 PLN Różnica między kosztem najmu a kosztem utrzymania: 3000 PLN - 1800 PLN = 1200 PLN

Aby osiągnąć cenę zakupu (500 000 PLN), musielibyśmy wynająć lokal użytkowy przez około 500 000 PLN / 1200 PLN = około 417 miesięcy, co stanowi około 34,75 lat.

Oczywiście są to przybliżone obliczenia, które nie uwzględniają zmienności rynku nieruchomości, stóp procentowych, kosztów utrzymania i innych czynników. Warto również zwrócić uwagę na różne czynniki decyzyjne, takie jak elastyczność i długoterminowe cele biznesowe. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować wszystkie koszty i korzyści związane z każdą opcją.


Treść dodał: admin admin
Do góry